Mobile taikataikinasta

Tamperelaisessa Kontukodissa oli Taiteen Edistämiskeskuksen rahoittama vuoden 2019 kestänyt hanke Kulttuurikoti Kontu – 100 minuuttia taide- ja kulttuuritoimintaa viikossa. Sen tarkoituksena oli juurruttaa taide- ja kulttuuritoimintaa tehostetun palveluasumisen asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Hanke aloitettiin kartoittamalla asukkaiden mieltymyksiä, ja ne kirjattiin hoitosuunnitelmaan. Toiminta oli palkatun ammattitaiteilijan (kuvassa), Kontukotien oman kulttuuriohjaajan ja hoitajien ohjaamaa. Toteutuneet toiminnot kirjattiin ylös Gerilife-sovellukseen, jonka kautta ne saatiin näkyviksi myös omaisille ja tarvittaessa päättäjille. Tässä mobilessa käytetyn taikinan saa säilymään pitkään, kun lisää siihen sitruunahappoa.

 

Osasto: