Avoimuus, luottamus, yhteistyö

Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa on Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeen (2009 – 2011 ) tuotos. "Ihmisen tausta on tunnettava, jotta voimme kohdata hänet yksilönä ja kunnioittaa hänen toivomuksiaan. Omaiset ovat merkittävässä roolissa vanhuuden edetessä, kun ikäihminen siirtyy laitokseen tutusta ympäristöstä, tuttujen ihmisten keskeltä, pois kodistaan ja perheensä luota. Vuorovaikutus on aina kahdensuuntainen ja jatkuvasti muuttuva ilmiö. Me kaikki saamme olla mukana kehittämässä yhteistä vuorovaikutustamme." Avaa

Tyyppi: