Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa

Kirja kuvaa Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishanketta, joka toteutettiin Vanhustyön keskusliitossa vuosina 2011–2013. Hankkeessa pohdittiin tutkimuksen ja käytännön keinoin ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja. Tutkimusosuudessa kerättiin ja analysoitiin tietoa siitä, miten eri ikäpolvien ihmiset jäsentävät elämänkulkua ja omaa paikkaansa sukupolvien ketjussa sekä miten he suhtautuvat itseään nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin.

Käytännössä eri-ikäisten ihmisten välistä kanssakäymistä lisättiin mm. Neljän polven treffit -haastekampanjalla ja levitettiin tietoa eri ikäpolvia yhdistävän toiminnan mahdollisuuksista. Kampanja toteutettiin Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisena teemavuonna 2012.

 Avaa

Tyyppi: