Kohti luottamuksellista yhteistyötä

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011)  kehitetty omaisyhteistyön toimintamalli vanhuspalvelussa. Kehittämisen tavoitteena oli mm. omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön edistäminen ja omaisen roolin selkeyttäminen osana vanhuksen hoivan ja hoidon kokonaisuutta. Omaisen kertomia tietoja asukkaan elämänhistoriasta hyödynnettiin hoitotyössä ja asukkaan hyvinvointia edistettiin yksinkertaisin keinoin.

 Avaa

Tyyppi: