Kulttuurikuntouttajat

Hankkeessa luotiin paikallisiin resursseihin pohjautuva, tietoa ja toimintaa yhdistävä täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Hankkeen kolme keskeisintä tavoitetta olivat

  • taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantuminen ja hyödynnettävyyden lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavissa organisaatioissa
  • sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kuntouttavan työotteen kehittyminen taiteen ja kulttuurin keinoin 
  • paikalliseen yhteistyöhön pohjautuvan sosiaali-, terveys- ja kulttuurialaa yhdistävän toimintamallin luominen.
     


Avaa

Tyyppi: