Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja

Taiteen edistämiskeskus kartoitti (2014), millaisia hyviä käytäntöjä, toiminta- ja rahoitusmalleja eri puolilla Suomea on syntynyt taiteen ammattilaisen työllistymiseksi vanhustyössä ja miten nämä mallit ovat jatkuneet hankkeiden jälkeen. Erityisesti etsittiin henkkeita, joilla on ollut jatkuvuutta kokeilujakson jälkeen ja toiminta on pystytty viemään osaksi rakenteita, siihen on sitouduttu ja toimintakulttuuria on pystytty muuttamaan.

Kimmokkeena selvitykselle oli sekä taiteen ja kulttuurin että sosiaali- ja terveysalan kentiltä kantautunut huoli siitä, miten hankkeiden tulokset ja hyvät käytännöt leviäisivät valtakunnalliseen tietoisuuteen. Selvitystä varten haastateltiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, taiteilijoita, hanketyöntekijöitä, projektipäälliköitä, oppilaitosten edustajia, kouluttajia, tutkijoita sekä kaupunkien ja kuntien kulttuuripalveluiden edustajia.

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön tukemiseksi on koottu kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallista verkostoa.

 Avaa

Tyyppi: