LIKELLÄ® - vapaaehtoisen opas

Tämä opas kertoo Likellä®-kerhojen käynnistämisestä ja niissä vapaaehtoisena toimimisesta.

Likellä®-kerhot muotoutuvat osallistujien ja toimintaympäristöjen mukaan kukin omanlaisekseen. Opas kuvaa periaatteita ja toimintatapoja, joiden on todettu edistävän hyväksyvän ja turvallisen yhteisön luomista sekä mielekästä kerhotoimintaa.

 Avaa

Tyyppi: