Mummin kanssa - Lastenlasten ja isovanhempien vuorovaikutuksen tukeminen luovin toiminnallisin menetelmin

Aino-Liisa Turpeisen ja Elina Virtasen sosiaalialan opinnäytetyö, jossa tavoitteena oli lähentää sukupolvia toisiinsa tukemalla lastenlasten ja isovanhempien välistä vuorovaikutusta. Tytöille ja isoäideille perustettiin ryhmä, joka kokoontui neljä kertaa. Ryhmässä toteutettiin luovia toimintamuotoja, joita olivat kädentaidot, musiikki, draama ja kirjoittaminen. Näin edistettiin voimaantumista ja osallisuutta, ehkäistiin syrjäytymistä ja lisättiin hyvinvointia. Kerhokertojen perusteella laadittiin ryhmänohjaajille ja toimeksiantajalle toimintakansio, jota voidaan käyttää lapsi-isovanhempiryhmien lisäksi muissakin ryhmissä. Avaa

Tyyppi: