Omassa kodissa – omilla mausteilla

kirj. Sari Takala ja Mervi Rossi

Ikääntyvien maahanmuuttajien hoidon ja palvelujen kohtaamisesta sekä paluumuuttajavanhusten palvelutarpeista ja odotuksista seurakuntaa kohtaan.

Alueellinen yhteistoiminta ja verkostoituminen ovat avainsanoja suunniteltaessa ikääntyville maahanmuuttajille kohdennettuja palveluja.

 Avaa

Tyyppi: