Opas ryhmänohjaajalle

Tämä opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ideapankiksi kerho-ohjaajille, joiden ryhmissä on näkövammaisia henkilöitä.
Oppaan sisältö on suunniteltu iäkkäitä kerholaisia silmällä pitäen, mutta sisältöä voi toki soveltaa monenlaisille ryhmille.
Oppaasta löytyy vinkkejä myös huonokuuloisen sekä muistioireisen osallistujan huomioimiseen ryhmässä. 

 Avaa

Tyyppi: