Pala palalta - Kuvataiteen tekniikat ryhmänohjaajille

Tämä kuvataiteen luovien menetelmien ohjausopas on laadittu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry:n Kortteleihin kulttuuria- hankkeen kanssa. Opas sopii siten ennaltaehkäisevään muistityöhön. Ohjeet sopivat toteutettavaksi ikäihmisten ryhmätoiminnoissa, myös monenlaisissa asumisyksiköissä. Nämä ideat on helppo ja nopea toteuttaa. Tarvittavia materiaaleja on helposti saatavilla. Luova toiminta kasvattaa sosiaalista pääomaa, tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa pystyvyyden tunnetta sekä itseilmaisua.

 Avaa

Tyyppi: