Perehdytyskansio kulttuurityötä tekeville

Jatta Kurpan kirjoittama (2009) Perehdytyskansio kulttuurityötä ikäihmisten parissa tekeville on taiteilijoille ja kulttuurityöstä vastaavalle hoitohenkilökunnalle suunnattu perehdytyskansio. Se on koottu Rauman seudulla käynnissä olleen Kulttuurilaturin toiminnan avuksi. Kansio antaa toimintavinkkejä samankaltaiseen toimintaan ryhtyville sekä vinkkejä vastata mahdollisesti esiin nouseviin kysymyksiin. Näin työskentely helpottuu ja jokainen taho pystyy omalta kohdaltaan paremmin vastaamaan asiakkaan – tässä tapauksessa ikäihmisen – tarpeisiin. Kulttuuripalvelun tulee olla korkeatasoista asiakaspalvelua, jossa on otettava huomioon samat lainalaisuudet kuin asiakaspalvelutilanteessa yleensä niin tuottajan, vastaanottajan kuin tuotteen osalta.

Kansio on osa Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opinnäytetyötä.

 Avaa

Tyyppi: