Taidetta ja työn iloa! Kulta-tutkimus

KULTA, kulttuuria ja taidetta ikäihmisille -hankkeen tarkoituksena oli tukea ja elvyttää erityisesti hoito- ja hoivapalveluyksiköissä asuvien senioreiden taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa. Kultaverkosto koostui viidestätoista etelä-savolaisesta ammattitaiteilijasta, jotka edustivat eri taiteenaloja. Taiteilijat tarjosivat kulttuuripalveluja erikuntoisille laitoksissa tai kotona asuville ikäihmisille. Palvelut olivat esimerkiksi taidetyöpajoja, yhteisöllistä taidetoimintaa ja valmiita esityksiä.

Hankkeen vaikutuksiin kohdistui erillinen tutkimushanke (2012-2013), jonka toteutti valtiot. tohtori Hanna-Liisa Liikanen. Tutkimuksella selvitettiin, miten kulttuuri- ja taidetoiminta vaikuttaa hoito- ja hoivahenkilöstön työhyvinvointiin, työkykyyn, työympäristöön sekä työtapoihin. KULTA-tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli erityisesti, siirtyvätkö vaikutukset myös työympäristöön, jos henkilöstölle luodaan mahdollisuus jatkaa mielekkääksi kokemaansa kulttuuriharrastustoimintaa myös työaikana ja työympäristössä.

Tämän maakunnallisen hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto.

 Avaa