Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen

Tämä kirja kertoo Euroopan aluekehitysrahaston Pumppu-hankkeen yhdestä osiosta. Siinä keskityttiin aivoterveyttä ja muistin toimintaa edistäviin taide- ja kulttuurilähtöisiin palveluihin. Hankkeessa kehitettiin neljä ennaltaehkäisevää palvelumallia 65-75-vuotiaille. Ne löytyvät kirjasta sivuilta:

Palvelumalli 1. Mitä haluan elämästäni muistaa? s.49
Palvelumalli 2. Keltainen tupa ja perunamaa  s.91
Palvelumalli 3. Muistojen näyttämö  s.130
Palvelumalli 4. KehoNero  s.170

Kirja on paksu ja siinä on paljon värikuvia, joten latautumista joutuu odottelemaan. Käytä tarvittaessa alhaalla olevaa oranssia Avaa-linkkiä.

 Avaa

Tyyppi: