Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Hanna-Liisa Liikasen kirjoittama raportti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - ehdotus toiminta- ohjelmaksi 2010 - 2014 on Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotuksen tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat:

1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä,
2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Raportissa on lueteltu 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Raportti sisältää mm. tiiviin kuvauksen taide- ja kulttuurilähtöisistä menetelmistä (s. 38-40) sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja (s. 68-71).Avaa

Tyyppi: