Tilaa taiteilija taloosi!

Tämä Anna-Mari Rosenlöfin kokoama ja Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä -hankkeen tuotos sisältää taiteilijoiden kehittämiä palvelumalleja mielekkään arjen tueksi sekä kuvauksen yhteistyöstä hoitolaitoksen ja kansalaisopiston välillä. Julkaisun lopussa on vinkkejä sopivan taiteenlajin löytämiseksi, käytännön järjestelyjen hoitamiseksi taiteilijan tullessa taloon sekä muistilista hyvinvointityötä tekevälle taiteilijalle. Teos pohjautuu yhteistyöhön laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Siihen on kuulunut osaajia hallinnon, koulutuksen, hoivan ja hoidon sekä taiteen ja kulttuurin kentältä.

 Avaa

Tyyppi: