Tuokiokin on tarkea

Virtuaalikymppi-hankkeessa, joka toteutettiin Itä-Suomessa vuosina 2009–2013, paneuduttiin heikkokuntoisten ikäihmisten kognitiiviseen ja sosiaaliseen aktivointiin teknologiavälitteisten palvelujen avulla. Tähän tarkoitukseen kehitettiin helppokäyttöinen laite, jota voidaan hyödyntää ikääntyneiden muistihäiriöisten ja -sairaiden voimavaralähtöisessä tukemisessa. Se suunniteltiin osin yhdessä heikkokuntoisten ikääntyneiden kanssa. Omaiset, hoitohenkilökunta ja tietotekniikan osaajat olivat mukana kehittämistyössä.

Laitetta käytettiin muisteluhetkiin, kuvien katsomiseen ja pelaamiseen.

Hankkeessa kehitetty sovellutus lisäsi ikääntyneiden hyvinvointia tuottamalla virikkeitä, aikaansaamalla mielihyvää ja lisäämällä aktiivisuutta. Käyttäjäkokemusten mukaan laite soveltuu hoivatyön arkeen.

 Avaa

Tyyppi: