Yhteistyöllä enemmän hyvinvointia

Kanta-Hämeen POLKKA -hankkeessa (2009 – 2011) kehitetyn toimintamallin tavoitteena oli edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä tavalla, joka lisää edellytyksiä asua omatoimisesti kotona ja mahdollistaa aktiivisen elämän sekä paikan yhteisössä. Lisäksi tavoitteena oli tukea itsehoitoa. Malli sisälsi ryhmätyöskentelyä, poikkihallinnollisia yhteistyökokouksia, osallistavia seminaareja ikääntyville, tulosten ja materiaalin koontia sekä valmiin suunnitelman hyväksymisen kuntastrategiassa.

 Avaa

Tyyppi: