Terveysopin oppikirja

Kirjan alusta:

”Opettajalle
Uusi terveysoppimme on tehty yhteistoiminnassa uudistetun eläinopinopetuksen kanssa, jossa ihmisen anatomia ja fysiologia luetaan keskikoulun ylimmällä asteella. Tällä järjestelyllä vapaudutaan miltei kokonaan mainittujen aputieteiden opetuksesta ja voidaan keskittyä varsinaiseen terveysoppiin, so. käytännölliseen terveydenhoidon opetukseen, mikä puoli aikaisemmissa oppikirjoissa on jäänyt suhteellisen pieneksi.

Kirjassa on tosin lyhyt petiitillä painettu anatomis-fysiologinen käsittely jokaisen aiheen yhteydessä, mutta sen opettamisesta luovutaan silloin, kun eläinopin opetus tapahtuu rinnan terveysopin opetuksen kanssa, ja tyydytään kertauksenluontoiseen kuulusteluun. Jos taas rinnakkaisopetuksen puutteessa on pakko opettaa anatomiaa ja fysiologiaa, siihen käytetään mahdollisimman lyhyt aika.

Terveysopille varatun ajan niukkuuden vuoksi osa käytännöllisistä harjoituksista voidaan suorittaa voimistelu- ja urheilutunneilla. Tällaisista mainittakoon hukkuvan otteista irroittautumis-, tekohengitys-, lastoitus-, sidonta-, loukkaantuneen kuljetus- ja kuivauintiharjoitukset.

Lukusuunnitelma on tehty siten, että asuntoterveysoppi ja ihonhoito niihin liittyvine aiheineen luetaan 8-luokkaisen oppikoulun IV luokalla sekä tautien vastustaminen ja liikuntaterveysoppi VII luokalla. Kaikki muut aiheet käsitellään V luokalla.

Vähemmän tärkeät kohdat on painettu petiitillä…”

 

Kirja on Kouluhallituksen hyväksymä marraskuussa 1949
ja se on painettu Otavan kirjapainossa 1951.

Kuva CC BY 4.0 Outi Mäki, kirja Napialan Wanhassa koulussa, Janakkalassa

 


Tulosta kuva   Tulosta kuva ja teksti