Opetustaulu (maantieto) Eurooppalaisia

Neljän taulun sarja, joka kuvaa eurooppalaisia ihmistyyppejä.
Jokaisessa taulussa kahdeksan ihmisen kuvaa.

Taulun teksti: "Hölzels europäische völkertypen.
Zusammengestellt von regierungsrat f. heger, gemalt von friedr. beck." tafel i.
1. baske 2. portugiese 3. spanier 4. franzose i (süd-frankreich) 5. fanzose ii (zentral-frankreich)
6. franzose iii (nord-frankreich) 7. süd-italiener 8. nord italiener

Vielä 1970-luvulla käytettiin ihmisistäkin yleisesti sanaa rotu,
kun puhuttiin ihonväriltään, kasvonpiirteiltään ja hiusten laadultaan eri näköisistä ihmisistä.

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
"tarkoituksena on edistää ja rohkaista yleismaailmallista ihmisoikeuksien
ja perusvapauksien kunnioittamista ja soveltamista kaikkien osalta rotuun, sukupuoleen,
kieleen tai uskontoon katsomatta." (Suomen laki 37/1970) ”Yleissopimus ei koske sitä erottelua,
poissulkemista, rajoittamista tai etuoikeuksien myöntämistä,
jota tämän yleissopimuksen sopimusvaltio harjoittaa kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä.”

Nykyään monet pitävät rotu-sanaa epäasiallisena,
sillä rotuun on yhdistetty myös sellaisia ominaisuuksia,
joiden perusteella ihmisiä on luokiteltu mm. älykkyyden ja luonteenpiirteiden perusteella.
Ääriesimerkkinä tästä on kansallissosialistien toiminta Saksassa 1930- ja 1940-luvuilla.
Rotuoppiinsa perustuen he tuhosivat miljoonia ihmisiä.
Rotu-sana sai sen seurauksena rasistisen leiman.

Nykyään käytetään yleisesti sanaa etninen ryhmä tai puhutaan
valkoisista, keltaisista ja mustista ja punaisista ihmisistä.
Valkoisella viitataan eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin, keltaisella aasialaisiin,
mustalla afrikkalaisiin ja punaisella intiaaneihin.

Pahvilevylle liimattu monivärinen painopaperi.
Taulun yläreunassa kaksi metallirenkailla vahvistettua reikää.

Painaja Hölzels Verlag

Taulu on ollut käytössä Museomäen koulussa ja Turun suomenkielisessä lyseossa

CC BY-ND 4.0 Turun museokeskuksen kokoelma,
Inventaarionumero TMM21298:30,
Finna

 

Luokka: 

Tulosta kuva   Tulosta kuva ja teksti