Kuva- ja kysymyskortit

Muistelukortit

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen muistelukorttien kuvat ja tekstit auttavat virittäytymään muisteluun.
Kortteja voi käyttää kotona tai työssä muistisairaiden parissa yksin tai ryhmissä.
Kuvien aiheet liittyvät muun muassa ruokailuun, luontoon, eläimiin ja vuodenaikoihin.

Myönteisen muistelun kortit

Nämä kortit on tehty tehty Mieli ry:n Mirakle -mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeessa (2012-2016), jossa kehitettiin ikäihmisille mielenterveyttä tukevia toimintamuotoja ja materiaaleja.

Oi niitä aikoja - muistelukuvia Helsingistä

Kaksikielinen kuvapaketti sisältää kolmekymmentä kookasta, laminoitua valokuvaa (21cm x 26cm) Helsingistä 40-50-60-luvuilta sekä tukun kysymyksiä, jotka voivat auttaa kuvaan syventymisessä ja toimia kimmokkeena muistelulle.

Arjen esineitä vuosien takaa

60 kpl A5-kokoisia laminoituja kuvakortteja arkipäivän tarvikkeista sota- ja pula-ajalta sekä sen jälkeen. Kotelo sisältää perusteellisen selostusvihon, joka auttaa muistelun ja keskustelun virittämistä. Sopii mm.

Urheilumuistot-keskustelukortit

Urheilumuseon ensimmäiseen Urheilumuistot-keskustelukorttisarjaan on kerätty keskeisiä urheilijoita ja urheilulajeja 1950- ja 1960-luvuilta. Kuvakortit on tarkoitettu nuoruutensa tuolloin eläneille urheilun ystäville.

Muistelu- ja keskustelukortit

Korttien avulla voi muistella, kertoa ja tutusta. Niissä on lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen sekä tämän hetken ajatuksiin liittyviä kysymyksiä. Pakka sisältää 72 korttia ja useita vinkkejä niiden erilaisista käyttötavoista. Korttien avulla eri-ikäiset ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ihmiset voivat tutustua toisiinsa.