Taloyhtiön asukasyhdistyksen järjestämä viriketoiminta

Aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekeminen ovat onnistuneen ikääntymisen keskeisiä tekijöitä. Tässä oppaassa kuvataan, miten taloyhtiössä voidaan järjestää toimintaa, joka turvaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa: iäkäs asukas otetaan mukaan kehittämään itseensä kohdistuvia palveluja, suunnittelemaan niiden toteutusta, arvioimaan tarvittavia voimavaroja ja asettamaan laatutavoitteita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä ovat itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden tunteen tukeminen, lihaskuntoa ja tasapainoaistia vahvistavien ja ylläpitävien liikuntamahdollisuuksien lisääminen.

 Avaa

Tyyppi: