Käyttöohjeet ja -oikeudet

Sivusto on vapaasti käytettävissä iäkkäiden ihmisten ja vanhusten viriketoiminnan sekä erilaisen ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä näiden aiheiden opettamiseen.   Myytävät Vahvike tuotteet ja lyhyt esittely

Vahvikkeen esittelydioja ja videoita:

Sivut skaalautuvat erilaisille laitteille ja toimivat useilla selaimilla (parhaiten Firefoxissa). Jos pöytäkoneen näytön resoluutio on asetettu tavanomaisista poikkeavaksi, Vahvike voi ruudulla näyttää samanlaiselta kuin älypuhelimessa.

Sivusto sisältää paljon linkkejä myös Vahvikkeen ulkopuolelle. Ne avauvat uuteen ikkunaan eksymisen ehkäisemiseksi. Paluu sieltä takaisin tapahtuu joko sulkemalla avautunut sivu sen yläreunassa olevasta rastista tai selaimen yläreunan paluunuolesta.

Vahvikkeen käyttö tukee vuonna 2013 voimaan tulleen ikääntynyttä väestöä koskevan lain toteuttamista. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain mukaan "palvelut on järjestettävä niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Lisäksi hänen on voitava ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan." Sivuston käyttö on koko ajan kasvanut ja oli marraskuussa 2018 yli 22 000 käyttäjää/kuukausi.

 

Sisällön kopiointi

Materiaalipankki on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sivusto sisältää täysin vapaata sisältöä, cc- tai ©-merkittyä eli tekijänoikeudella suojattua sekä tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Tarvittaessa kopioinnista on tarkempia ohjeita kunkin materiaalin kohdalla. Mainitse aina lähde. Kun käytät kuvia esimerkiksi mainostaaksesi julkisella ilmoitustaululla jotain tilaisuutta tai ryhmätoimintaa, liitä pienellä fontilla teksti:

Kuva Kuvaajan nimi, tulostettu Vahvikkeesta. Esimerkki: Kuva Sastamala Visual Oy, tulostettu Vahvikkeesta.
Tai jos kuva kuuluu johonkin julkiseen sarjaan kuten esim. Helsinki-kuvia, Finna tai Valokuvataiteen museon kuvakokoelma, laita pelkästään se tekijänoikeustieto, mikä näkyy Vahvikkeessakin. Esimerkki: CC BY 4.0, Kuvan tunniste: N93489, Helsingin kaupunginmuseo 1950.

Pdf-ohjeet ja -kortit on tarkoitettu tulostettaviksi ja käytettäviksi. Niitä voi tulostaa myös kansioon hoitajien ja ohjaajien yhteiseen käyttöön. Sivuston sisältöä ei saa hyödyntää kaupallisesti (koskee aineiston levitystä, julkaisua, kopiointia, yleisön saataville saattamista). Materiaalipankista tai sen osasta ei saa muodostaa uutta palvelua. Ilman erillistä lupaa sivuston saa linkittää muihin verkkopalveluihin ja -sivustoihin, jos tarkoitus on ei-kaupallinen ja hyvän tavan mukainen. Lähde on kuitenkin aina mainittava.

Suomessa yleisesti voimassa olevat tekijänoikeudet koskevat myös näitä sivuja (tekijänoikeuksista selkeästi).

Piirroskuvitus Minna Männistö. Etusivun lipasto Sanna Dufva. Sivuston kuvien väritys Sanna Dufva ja Anna-Kaisa Lintilä.

Tekninen toteutus DI Vesa Köppä, tuki ja pienkehitys Redland

2.2.2015 avattua Vahviketta koostaa suunnittelija Outi Mäki Vanhustyön keskusliitosta vtkl-esite, 2 sivua. Keskusliiton Senioritoiminnan ohjaajat tuottavat aktiivisesti ideoita ja menetelmiä sekä koekäyttävät sisältöjä. He myös järjestävät ryhmänohjaajille, hoitajille ja vapaaehtoisille valtakunnallisia ideointi- ja koulutuspäiviä, joissa tutustutaan Vahvikkeen aineistoihin. Keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan ideapankin sisältö on siirretty Vahvikkeeseen ja se löytyy Vahvikkeen kirjastosta: Ystäväpiiri-ohjaajien ideoita ryhmien sisältöihin. Aineistopankin alareunassa olevan Ota yhteyttä -linkin kautta kannattaa laittaa vinkkejä ja toiveita sisällöistä.

Vahvikkeen pitkäaikainen avustaja ja monien ryhmätoiminta-aineistojen tekijä on RyhmäRenki Kirsi Alastalo – geronomi ja graafinen suunnittelija.

Valokuvat Sastamala Visual Oy (Studio 86), Emilia Nieminen, Kirsi Alastalo, Finna, Outi Mäki, Valokuvataiteen museo, Helsinkikuvia.fi, Pekka Agarth, Kari Honkanen ja ilmainen kuvapankki Pixabay.

Rekisteriseloste